2020-Πίνακας Νεες Σελήνες-Πανσέληνοι-Εκλείψεις-Ανάδρομοι πλανήτες

2019-12-18

Νέες Σελήνες -Πανσέληνοι- Εκλείψεις - Ανάδρομοι Πλανήτες για το 2020

10 /1/ 2020 , 21:11 Lunar Eclipse Δακτυλιοειδής στον Καρκίνο 19°54' 

10 /1/ 2020 , 21:21 Full Moon στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερω  20°00' 

24 /1/ 2020 , 23:41 New Moon στον Υδροχόο 4°21

11/1/2020,  Ουρανός Direct 02° Ταύρου 


9 /2/ 2020, 09:33 Full Moon στον άξονα Λέων-Υδροχόου  20°00' 

23 /2/2020 , 17:31 New Moon στους Ιχθύες  4°28'  

17/2/2020 Ερμής  Retrograde 12° Ιχθύων  


 9 /3/ 2020 ,19:47 Full Moon στην Παρθένο   19°36' 

24/3/2020, 11:28 New Moon στον άξονα Κριού-Ζυγού 4°12'  

10/3/2020 Ερμής Direct 28° Υδροχόου


8/4/2020, 05:34 Full Moon  στον άξονα Ζυγού - Κριού  18°42'

23/4/2020, 05:25 New Moon στον Ταύρο 3°23 

25/4/2020 Πλούτωνας   Retrograde 24° Αιγόκερω 


7/5/2020, 13:45 Full Moon στον άξονα Σκορπιού-Ταύρου 17°19'

22/5/2020, 20:38 New Moon  στους Διδύμους  2°04' 

12/5/2020, Αφροδίτη ,Retrograde 21° Διδύμου

14/5/2020, Δίας Retrograde 27° Αιγόκερω

11/5/2020, Κρόνος Retrograde 01°  Υδροχόου


5/6/ 2020 , 22:12 Full Moon στον άξονα Τοξότη - Διδύμων 15°33' 

5/6/2020 , 22:26 Lunar Eclipse Δακτυλιοειδής  Τοξότης 15°42'

21/6/ 2020, 09:41 New Moon στον Καρκίνο 0°21' 

21/6/ 2020, 09:41 Solar Eclipse Annular Καρκίνου 0°21'

18/6/2020, Ερμής  Retrograde 14° Καρκίνου 

25/6/2020,  Αφροδίτη Direct 05° Διδύμων 

23/6/2020 Ποσειδώνας   Retrograde 20° Διδύμων


5/7/ 2020 , 07:31 Lunar Eclipse Δακτυλιοειδής  στον Αιγόκερω 13°30'

5/7/ 2020 , 07:44 Full Moon  στον άξονα Αιγόκερω-Καρκίνου 13°37' 

20/7/2020 ,20:32 New Moon στον Καρκίνο 28°26' 

12/7/2020, Ερμής Direct 05° Καρκίνου

12/7/2020,   Χείρωνας Retrograde 09° Κριού


3/8/ 2020,18:58 Full Moon στον άξονα Υδροχόου- Λέων   11°45' 

19/8/2020, 05:41 New Moon στο Λέων 26°34'  

10/8/2020 Ουρανός Retrograde 10° Ταύρου 


2/9/2020, 08:21 Full Moon στον άξονα Ιχθύων -Παρθένου   10°11΄

17/9/2020, 14:00 New Moon στην Παρθένο   25°00'

10/9/2020, Αρης Retrograde 28° 

13/9/2020, Δίας Direct 17° Αιγόκερω 

29/9/2020, Κρόνος   Direct 25° Αιγόκερω 


2/10/2020, 00:05 Full Moon στον άξονα Κριού- Ζυγού 9°08'

16/10/2020, 22:30 New Moon  στο Ζυγό 23°52'

 31/10/2020, 16:49 Full Moon  στον άξονα Ταύρου- Σκορπιού  8°38'  

14/10/2019, Ερμής Retrograde 11° Σκορπιού

4/10/2019, Πλούτωνας   Direct 22° Αιγόκερω


 15/11/2020, 07:07 New Moon στο Σκορπιό 23°17'

 30/11/2020, 11:29 Full Moon στον άξονα Δίδυμου-Τοξότη 8°37' 

 30/11/2020, 11:44 Lunar Eclipse Δακτυλιοειδής στην  8°45'  Διδύμου

 3/11/2019 , Ερμής Direct 25° Ζυγού

14/11/2020, Άρης Direct 15° Κριού

29/11/2020, Ποσειδώνας Direct 18° Ιχθύων


 14/12/2020, 18:14 Solar Eclipse Total στην  23°06΄Τοξότη

 14/12/ 2020, 18:16 New Moon  στον Τοξότη 23°07' 

 30/12/2020, 05:28 Full Moon στον άξονα Καρκίνου- Αιγόκερω 8°53  

 16/12/ 2020, Χείρωνας      Direct 04° Κριού                                                                                                        

                                                                       

                           Πατήστε στο σύνδεσμο λήψη για να κατεβάσετε τον πίνακα

https://visitorshitcounter.com/
© 2019 AstroRan by  Rania Markelli
AstroRan-magazine
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!