8ος οίκος-"Κληρονομικότητα, Σεξουαλικότητα"

2019-09-29

Ο 8ος οίκος συνδέεται με το Σκορπιό και τον Πλούτωνα, είναι ο οίκος του «ποθώ» και δείχνει το χώρο με τα βαθιά κρυμμένα κομμάτια της ψυχής σου.Τη συσσώρευση και ασφάλιση ιδεών,  πνευματικές κτήσεις, εξουσία, εξαναγκασμός, καταπίεση, έμμονη ιδέα, η αξία του άλλου.Σε πιο πρακτικό επίπεδο, στον 8ο οίκο εμπίπτουν θέματα που σχετίζονται, με κοινές κτήσεις, κοινά χρηματικά ζητήματα με το/η σύντροφο, με κληρονομιές και εφορίες.

Είναι ο οίκος που αντιπροσωπεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά αποκτήματα που μοιραζόμαστε με άλλους, χρήματα που έχουν σχέση με εξωτερικούς παράγοντες όπως κληρονομιές, φορολογικά, δάνεια  Τα μυστήρια της ζωής( γέννηση, θάνατος), το σεξ και τα εγκλήματα ανήκουν σε αυτό τον οίκο. Όπως επίσης και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι εταιρείες και οι οργανισμοί.

https://visitorshitcounter.com/
© 2019 AstroRan by  Rania Markelli
AstroRan-magazine
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε