Ερμής

2019-10-08

Ο Ερμής βρίσκεται σχετικά σε μικρή απόσταση από τον Ήλιο η οποία δεν ξεπερνά τις 28 μοίρες. Είναι και αυτός προσωπικός πλανήτης, όπως ο Ήλιος και η Σελήνη. Συμβολικά ο Ερμής περιλαμβάνει ένα κύκλο πάνω σε ένα σταυρό και ένα ημικύκλιο να κοιτά τον ουρανό. Η ύλη, το πνεύμα και ψηλά η ψυχή. Η ψυχή ανοιχτή προς τον ουρανό για να δεχτεί τη γνώση, ο νους δεκτικός για να μάθει, να φιλτράρει μέσα από το πνεύμα και να τα εφαρμόσει στην ύλη, στην πράξη. Κυβερνά το συνειδητό νου και αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο συνειδητό και το υποσυνείδητο στο υλικό και το πνευματικό.

Θετικά χαρακτηριστικά: η ικανότητα της μάθησης, επινοητικότητα, δεξιοτεχνία, ευγλωττία, επίγνωση.

Αρνητικά χαρακτηριστικά: αναποφασιστικότητα, φλυαρία, ευπιστία, αδιακρισία  • Κυβέρνηση: Διδύμους-Παρθένος
  • Έξαρση: Υδροχόο
  • Φθορά: Τοξότη,Ιχθύς
  • Πτώση: Λέων
  • Αντιπροσωπεύει: Τη διανοητική Ορμή,τη λογική
  • Λέξη Κλειδί: Ικανότητα για συλλογισμό

Δείχνει στο χάρτη που και πως επικοινωνούμε. Κυβερνά τη λογική, τη δυνατότητα για επικοινωνία, την νοημοσύνη, τη μετάδοση της πληροφορίας, τις αισθητηριακές αντιλήψεις.  Το ζώδιο και οίκος που βρίσκεται ο Ερμής στο χάρτη δείχνει που και πως επικοινωνεί το άτομο με τον καλύτερο τρόπο. 


https://visitorshitcounter.com/
© 2019 AstroRan by  Rania Markelli
AstroRan-magazine
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε